Wkwkwk website PwND/// By toxicvenom #Z3ro0d3 #OpClosedMedia secure your shit site Quick

 

 
Wkwkwk PwND/// by toxicvenom #Z3ro0de #OpClosedMe
Wkwkwk PwND/// by toxicvenom #Z3ro0de #OpClosedMedia
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     ประวัติศูนย์ฯ 

ประวัติศูนย์ฯ
ประวัติศูนย์ฯ  

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2539  เพื่อให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อม   ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน ตลอดทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะแนวข้อมูล สารสนเทศ ศึกษาวิจัย วินิจฉัยความพิการ และให้บริการวิชาการ  ด้านการศึกษาพิเศษ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก แก่โรงเรียนศึกษาพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  การจัดการศึกษาพิเศษในเขตกรุงเทพทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา

        ตามมนโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของรัฐบาลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการที่จะจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคทั้งเชิงโอกาสและ   เชิงคุณภาพ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม/ ประสานเครือข่าย/ งานเรียนร่วม รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการประเภทต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

 

เอกสารประกอบ
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 107.21.163.40
คุณเข้าชมลำดับที่ 635,996

กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 25 กันยายน 2559
Wkwkwk PwND/// by toxicvenom #Z3ro0de #OpClosedMedia   
 
Wkwkwk \PwND/// by toxicvenom #Z3ro0de #OpClosedMedia
Wkwkwk \PwND/// by toxicvenom #Z3ro0de #OpClosedMedia
Tel : Wkwkwk \PwND/// by toxicvenom #Z3ro0de #OpClosedMe  Fax : Wkwkwk \PwND/// by toxicvenom #Z3ro0de #OpClosedMe
Email : https://twitter.com/V3n0mousT0x1c
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.