ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

 


  หน้าแรก     ประวัติศูนย์ฯ 

ประวัติศูนย์ฯ
ประวัติศูนย์ฯ  

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2539  เพื่อให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อม   ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน ตลอดทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะแนวข้อมูล สารสนเทศ ศึกษาวิจัย วินิจฉัยความพิการ และให้บริการวิชาการ  ด้านการศึกษาพิเศษ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก แก่โรงเรียนศึกษาพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  การจัดการศึกษาพิเศษในเขตกรุงเทพทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา

        ตามมนโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของรัฐบาลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการที่จะจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคทั้งเชิงโอกาสและ   เชิงคุณภาพ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม/ ประสานเครือข่าย/ งานเรียนร่วม รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการประเภทต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

 

เอกสารประกอบ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.8.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 583,116

กรกฎาคม 2559
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-247-4685-6  Fax : 02-247-4685
Email : spedubkk@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.